LEDERCOACHING

FÅ PERSONLIG LEDERCOACHING

Ledercoaching er henvendt til executives og ledere. Ledercoaching tager udgangspunkt i den personlige leder og dennes virke både professionelt som personligt.

Det faglige område i forhold til ledelse er ofte belyst i forskellige større sammenhæng, hvorimod udfordringer rent ledelsesmæssigt og personligt er, hvor ledercoaching har sin store effekt.

UDGANGSPUNKTET FOR LEDERCOACHING
Udover første session i ledercoaching som primært handler om en gensidig forventningsafstemning, succeskriterier samt planlægning og tilpasning. Tages der i ledercoaching udgangspunkt i de konkrete udfordringer, den enkelte leder står overfor.

Ofte kan det være en udfordring for executives og ledere at dele deres tanker på et personligt plan med folk i deres organisation eller privat.

FØRSTE COACHING SESSION ER GRATIS

Skriv dine informationer i formularen, og du vil blive kontaktet vedrørende din første coaching session

VI BEHANDLER AL INFORMATION STRENGT FORTROLIGT


LEDERSKABETS UDFORDRINGER

Udfordringer indenfor ledercoaching ses udtrykt i mange sammenhænge såsom:

 • Egen rolle i forskellige ledelsesgrupper
  Få ledelsesgrupper til at fungere
  Helhedssyn på organisationen
  Forretningsprocesser
  Konsekvenser og konflikter
  Egen gennemslagskraft
  Samarbejde i ledelsesorganisationer og teams
  Lederskab
  Forandringsledelse
  Værdi processer
  Reflektering og frirum
  Empati, kommunikation og motivation
  Stress
  Kreativitet og innovation
  Private forhold og livskvalitet
  Egen rolle(r)
  Arbejde med intuition
  Filosofiske perspektiver
  Normer og samfundslag
  Modenhed

LEDERSKABETS UDFORDRINGER

Ledercoaching er primært fokuseret på lederens mentale udfordringer, der ofte er præget af mange dilemmaer og veje at gå. Gennem ledercoaching skabes der en bro, i mellem disse privat som professionelt.

I et forløb med ledercoaching tages der udgangspunkt i følgende model for et godt lederskab:

En leder eller person, der udviser lederskab overfor sig selv eller andre er grundlæggende en person, der kan skabe en forandring og gennem dette skabe nye muligheder for sig selv og sin omverden, hvilket i sidste ende munder ud i en forstærket tro og bredere perspektiv.


DEFINITION PÅ LEDERSKAB

- Evnen til at influere tanker, følelser, handlinger og adfærd på dem de leder.

Ovenstående udgangspunkt danner grundlag for, hvorledes vi gennem ledercoaching arbejder med hvilket niveau for lederskab udfordringerne starter.

De 4 niveauer der arbejdes med indenfor ledercoaching er følgende:

Niveau 1: Dig selv

Niveau 2: Du kan influere andre

Niveau 3: Du kan influere grupper

Niveau 4: Du kan influere foreninger, organisationer, lande og kulturer

En udfordring. som ofte kommer til syne gennem ledercoaching er en konstant fokusering på ledelsesstil, management og organisering, hvilket i sidste ende bevirker, at den enkelte leder bliver bundet i gamle mønstre, og de samme gamle udfordringer igen og igen?

Udfordringen ligger i designet og den ofte større fokusering på organisering, management og ledelsesstil i stedet for selve grundlaget for dette! - God ledelse og ledelsesstil er ikke betonet ved en eksakt model – ”En størrelse passer til alle”, Årsagen hertil skal ses i, at vi alle har forskellige drømme og ønsker.

En generel sætning indenfor ledelse som går igen i vores ledercoaching er følgende:

Hvordan skal Hvem lede Hvem til Hvad for Hvem


FÅ DE SIDSTE NYHEDER OG EN GRATIS E-BOG OM DET MENTALE KOMPAS

Skriv dit navn og mail i feltet, og du får tilsendt din gratis e-bog samt vores nyhedsbrev

privacy Vi behandler dine informationer fortroligt