KASSE OG RUMFANG SYNDROMET

I den seneste tid har jeg været ude og holde foredrag om mit nye online salgskursus S.O.S. Sandheden om Salg, og ofte bliver jeg mødt af et ønske om en hurtig opskrift på succes og det perfekte salg. En entydig opskrift findes ikke, da den er en funktion af en proces i forhold til det produkt og ydelse, man sælger!

En ting har jeg dog bidt mærke i, og det er selve identifikationen af modtageren eller mangelen på samme. Egentlig stammer det oprindeligt fra et coaching koncept, jeg i øjeblikket er ved at lancere overfor kommuner og de tilhørende jobcentre rundt om i landet, men det har vist sig at være gældende i mange brancher, jobtyper og personlige sammenhænge.

Et værktøj, som kan defineres og bevises i fysikkens og matematikkens verden, hvilket begrunder overskriften. Dette vil jeg dog komme ind på lidt senere i artiklen efter lidt baggrundsinformation.

Nuvel, lad mig starte med et eksempel fra jobcentrene. Rigtig mange ansøgninger og jobopslag finder deres grundlag i, hvad ansøgeren skal kunne gøre for virksomheden og dermed også beskrevet sådan. Mere simpelt forklaret fra afsender til virksomhed. Få gange oplever jeg, at der fokuseres på selve resultatet eller nærmere bestemt kundens mange facetter i form af ønsker og behov. I princippet, hvad virksomheden vil have ansøgeren skal kunne gøre for deres kunder og omvendt.

Nu er denne tendens ikke kun fremtrædende når folk skal søge et job, men i ligeså høj grad ved et ansættelsesforhold og udviklingen samt udførslen af et givent job. Der er selvfølgelig altid undtagelser, men i rigtig mange tilfælde ser jeg, at fokus i ex. en løn samtale, mus samtale etc. er på virksomheden og ikke dennes kunder eller det resultat, man fremstiller gennem ens job. Helt hen i en grad hvor ledelsen faktisk accepterer dette og denne adfærd, da de i disse tilfælde heller ikke fokuserer på kunderne, men derimod på bestyrelsen etc.. Resultatet bliver derfor kun et fokus på profit. Virksomheder er nødsaget til at fokusere mere på kunden og de mange facetter kunden har og ikke kun deres rådighedsbeløb, for i sidste ende at kunne bevare deres eksistensgrundlag og profit!

Et andet eksempel ses ved iværksættere, der markedsfører sig overfor alle mulige virksomheder. Dette gøres ofte ud fra, hvad de kan gøre for virksomheden i stedet for, hvad de kan gøre for dennes kunder og dermed virksomheden. Det er selvfølgelig en hårfin grænse, da argumentation ville være at forbedringen af virksomheden er en forbedring af kunden. Spørgsmålet og udfordringen er blot i hvilken prioritet, det skal være og som er mest effektiv!

Forstil jeg eksempelvis en ansøgning, der beskriver hvorledes ansøgeren kan påvirke virksomhedens kunder i en positiv retning i stedet for at fokusere på, at man er fleksibel, samarbejdsvillig kombineret med et uddrag af hvilken type de søger etc.. Jeg er sikker på, at en ansøgning, jobsamtale, udvikling og vej op af karrierestien, hvor fokus er lagt på virksomhedens kunder vil vinde meget mere indtog, end på et fokus udelukkende på virksomheden eller nogle af dens chefer eller ansatte. Jeg er dog klar over, at det ikke er alle, der praktiserer dette, men desværre ser jeg det alt for ofte.

Men hvordan passer det så ind i overskriften – ”Kasse og rumfang syndromet”. Hvis vi tager udgangspunkt i fysikkens og matematikkens verden, og ligeledes om de kan bevise en sådan adfærd, kan man ty til en af de første formler, vi alle lærte i skolen. Udregningen af en firkant eller rumfangs areal.

Hvis vi nu vi tager to sider af en firkant og siger, at siden A er lig med den Ansatte, Ansøgeren eller Afsenderens færden og V lig med Virksomheden, så er det kun ved at lade disse 2 supplere hinanden, og dermed for at holde det i et matematikkens sprog – multiplicere hinanden, at de får skabt et areal – i formlen benævnt R for Resultat. Ligeledes vil man kunne konkludere, at jo større de to sider er (deres råderum), det større bliver arealet.

A x V = R

forretningsgrundlag

Endnu mere spændende bliver det, når man partner op med andre, så bliver arealet lige pludselig til et rumfang med meget større areal og dybde. Dette er gældende i et utal af professionelle sammenhænge, men også i personlige. Prøv eksempelvis at skifte A ud med dig selv og lad V være dine venner. Dette giver et resultat baseret på et areal som i ovenstående eksempel, men hvis du Partner op med en livsledsager, bliver det lige pludselig til et rumfang med meget mere dybde

A x V x P = R

sæt turbo på din forretning gennem partnerskaber

Der findes et utal af steder, hvor man kan benytte denne formel, men brug den mere som et tankesæt i forhold til dine egne handlinger privat som professionelt.