COACHING

Coaching er et vidt begreb i dag, og dækker rigtig mange områder og facetter. Ligeledes forholder det sig med vores  coaching, der dækker både coaching af personer og coaching for virksomheder samt coaching i organisationer.

No more forecasting the rain - it is time to build the Arch

Vores måde, at arbejde med coaching på er baseret på personer eller virksomheders livsstrategier og forretningsstrategier.

Dette ud fra en filosofi om, at vi hverken er i stykker som menneske eller som forretning. Vi har blot valgt forskellige strategier, der har ført os der hen til, hvor vi nu engang er privat som forretningsmæssigt. I vores coaching, benytter vi os af nyskabende metoder og teknikker opbygget omkring ”Det Mentale Kompas”, som er en metode og et coaching system, vi har udviklet gennem årene.

Denne metode samler en række anerkendte psykologiske teorier og metoder i et system, der giver overblik over ens egen og andres adfærd, motivation samt bevægegrunde. Grundlæggende har coaching det formål at identificere ens livsstrategier og forretningsstrategier, for dermed at kunne skabe en metode til at justere disse, og dermed lukke det gab og kløft, der ofte eksistere mellem, hvor vi er, kontra de drømme og ønsker vi har.

Vi garanterer effekten i vores coaching, så disse ikke blot er motivation, men sikrer en varig ekstraordinær effekt.

Et coaching forløb kan variere fra et par timer til måneder eller år. Dette er afhængig af den enkelte person, virksomhed eller organisation, dog er det vores klare målsætning, at arbejde så effektivt som overhovedet muligt. Igennem coachingen får du metoden til at bruge, hvad andre mener er forhindringer, som dit trinbræt til at nå dine mål og skabe en sti som andre kan følge. Det første skridt er at indse, at man aldrig kan lave en bedre investering end i sig selv.

Vores coaching og rådgivning er delt op i 3 hovedgrupper, og omfatter ofte følgende begreber:

– Terapi
– Mentaltræning
– Personlig coaching
– Stresscoaching
– Karrierecoaching
– Parterapi

– Salgstræning
– Virksomhedsrådgivning
– Ledercoaching
– Erhvervscoach
– Mentaltræning

Coaching, mentaltræning og terapi for privatpersoner

Vi har gennem årerne arbejdet med rigtig mange facetter indenfor dette område og vores udgangspunkt er altid, at vi ikke er gået i stykker som menneske, vi har blot valgt nogle livsstrategier, der støtter os og andre ikke. Gennem coaching og identificering af disse livsstrategier kan man justere disse således, at man opnår en større indre og mental støtte samt fremdrift i sit liv.

 
 

Mentaltræning og coaching for virksomheder, og coaching i organisationer

Vores coaching og rådgivning af virksomheder og organisationer rummer mange facetter og vi har været en del af alt, ligefra turnarounds, ledertræning og medarbejderudvikling, til stresshåndtering. Dette både i form af direkte personlig coaching og sparring til kurser, samt implementeret e-læringsprogrammer.

Eksklusiv coaching og mentaltræning af ledere og executives

Vi kender til de specielle behov ledere og executives har for at kunne sparre og modtage coaching i et lukket rum, hvor alt lige fra det personlige liv til det forretningsmæssige kan blive drøftet og arbejdet med, ud fra de ambitioner og mål den enkelte har. Vores udgangspunkt er, at vi alle er hele mennesker og, at vi derfor skal tage hensyn til hele vores liv for at kunne præstere optimalt hver dag, Ligeledes danner denne form for coaching et rum for den enkelte til at blive støttet, udfordret og coachet, udelukkende med det formål at styrke den enkelte.