LEGO SERIOUS PLAY COMPASS

BYG JERES SUCCES UD FRA DEN RIGTIGE RETNING

LEGO SERIOUS PLAY COMPASS er en samling af 3 forskellige kursus forløb med indbygget strategi og handlingsplaner, der tager sit analytiske udgangspunkt i Erhvervskompasset og Det Mentale Kompas. LEGO SERIOUS PLAY metoden sikrer, at alle deltagerne inddrages, og at deres viden frigøres og bruges i en fornyet kontekst, samtidig med at gamle vaner og handlingsmønstre ofte bliver fornyet og revurderet når man ”bygger sig frem”. Det er en veltestet og resultatorienteret metode til problemløsning for grupper, der styrker kommunikationen og dialogen mellem deltagerne.

Resultaterne skabes ud fra et følelsesmæssig engagement og rumlig orientering, når man ser tingene fra flere sider. Det resulterer i opdagelse af nye indgangsvinkler og metodikker, der kan forankres i organisationen.

Strategisk og teoretisk grundlag

Vi kalder det LEGO SERIOUS PLAY COMPASS, fordi det kobles til Erhvervskompasset og Det Mentale Kompas. Derved styrkes hele metodikken i kraft af et dybere teoretisk grundlag, der munder ud i fremadrettede værktøjer og handlingsplaner.

Dette kan underbygges med alt lige fra persontypetest, teamtest, konkrete handlingsplaner og procesoptimering hen til E-læring i forhold til onboarding, effektivisering og videndeling.

Facilitering og undervisning

Alle forløb udføres i samarbejde med KaareLBK ved Kåre Lindgård Bach Kristiansen, der er certificeret facilitator i LEGO SERIOUS PLAY metoden og Kim Kampp stifter af metodikkerne Det Mentale Kompas og Erhvervskompasset.

LEGO SERIOUS PLAY COMPASS

Intensiv

Et 3 timers kursus og workshop i, hvorledes man bedst leder sig selv og andre i kombination med LEGO SERIOUS PLAY metoden, der sætter det i relief i forhold til den virksomhed, man engageret i. En kombination af effektive ledelses teknikker og erhvervsrådgivning forklaret og oplevet gennem LEGO SERIOUS PLAY metoden, hvor man bygger sig frem til den udvikling og resultat, man vil have på et personligt plan sat i forhold til virksomhedens målsætning. Et super intensivt, sjovt og lærerigt forløb, der garantere fuld deltagelse og interaktion fra alle deltager. Hele kurset og metodikken munder ud i konkrete handlingsplaner på de udfordringer man har arbejdet med

LEGO SERIOUS PLAY COMPASS

Strateg

Dette er et 1 dags kursus, der fokuserer enten på Det Mentale Kompas eller Erhvervskompasset med integration af LEGO SERIOUS PLAY metoden.

Et ideelt kursus for den travle virksomhed, der enten ønsker udvikling med fokus på ledelse og personale ved hjælp af Det Mentale Kompas. Eller virksomheden, som mangler det strategiske overblik kombineret med konkret handlingsplaner gennem Erhvervskompasset.

Begge metodikker, der effektivt kombineres med LEGO SERIOUS PLAY metoden til at underbygge og synliggøre de mange aspekter, der rører sig i jeres virksomhed i kombination med Det Mentale Kompas eller Erhvervskompasset.

LEGO SERIOUS PLAY COMPASS

Master

Dette er et 2 dags kursus, der går i dybden med Det Mentale Kompas, Erhvervskompasset og LEGO SERIOUS PLAY metoden således, at du her har muligheden for at komme i dybden med Jeres virksomhed.

Finde jeres styrker og svagheder, gennem alle 3 metodikker, med det formål at lave konkrete handlingsplaner, der virker helt ned på daglig basis i forhold til at forbedre den en enkelte, personalet og hele forretningen.

Alle deltager modtager et certifikat, der kvalificerer dem i at bruge Det Mentale Kompas som STRATEG, samt handlingsplaner og værktøjer til fremtidigt brug.